Γραφείο για ενοικίαση Κ. Καπανδριτίου

37 τ.μ. € 200

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, γραφείο 37τμ. στον 1ο όροφο σύγχρονου κτιρίου επαγγελματικής χρήσης κατασκευής 2010 σε σημείο με μεγάλη προβολή επί της Λεωφ. Καλάμου. Διαθέτει ενιαίο χώρο με πάτωμα από γρανιτοπλακάκι και...

1 Χώρος

Κωδ.  609943

Γραφείο για ενοικίαση Κ. Καπανδριτίου

29 τ.μ. € 200

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, γραφείο 29τμ. στον 1ο όροφο σύγχρονου κτιρίου επαγγελματικής χρήσης κατασκευής 2010 σε σημείο με μεγάλη προβολή επί της Λεωφ. Καλάμου. Διαθέτει ενιαίο χώρο με πάτωμα από γρανιτοπλακάκι και...

1 Χώρος

Κωδ.  609944

Γραφείο για ενοικίαση Κ. Καπανδριτίου

47 τ.μ. € 300

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, γραφείο πρόσοψης 47τμ. στον 1ο όροφο σύγχρονου κτιρίου επαγγελματικής χρήσης κατασκευής 2010 σε σημείο με μεγάλη προβολή επί της Λεωφ. Καλάμου. Διαθέτει ενιαίο χώρο με πάτωμα από γρανιτοπλ...

1 Χώρος

Κωδ.  609947

Γραφείο για ενοικίαση Κ. Καπανδριτίου

39 τ.μ. € 250

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, γραφείο πρόσοψης 39τμ. στον 1ο όροφο σύγχρονου κτιρίου επαγγελματικής χρήσης κατασκευής 2010 σε σημείο με μεγάλη προβολή επί της Λεωφ. Καλάμου. Διαθέτει ενιαίο χώρο με πάτωμα από γρανιτοπλ...

1 Χώρος

Κωδ.  609949

Γραφείο για ενοικίαση Κ. Καπανδριτίου

43 τ.μ. € 250

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, γραφείο 43τμ. στον 1ο όροφο σύγχρονου κτιρίου επαγγελματικής χρήσης κατασκευής 2010 σε σημείο με μεγάλη προβολή επί της Λεωφ. Καλάμου. Διαθέτει ενιαίο χώρο με πάτωμα από γρανιτοπλακάκι και...

1 Χώρος

Κωδ.  609950