Αγροτεμάχιο προς πώληση Χώρα (Κύθνος)

37.554 τ.μ. € 200.000

ΚΥΘΝΟΣ, Χώρα, θέση Καλογήρου, 1.2χλμ. από την Χώρα και 2.5χλμ. από την πανέμορφη παραλία της Απόκρουσης, έκταση αποτελούμενη από αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 37.554τμ., εκτός σχεδίου, άρτια και οικοδ...

Κωδ.  551951

Αγροτεμάχιο προς πώληση Θήρα (Σαντορίνη)

5.124 τ.μ. € 88.000

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, Εμπορείο, θέση Κεντουκλάς, αγροτεμάχιο 5.124τμ., εκτόςσχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, άρτιο και οικοδομήσιμο κατάπαρέκκλιση, εντός ορίων Ζώνης Οικισμού Ελέγχου Θήρας (Ζ.Ο.Ε.), με χρήσηκατ...

Κωδ.  572516

Αγροτεμάχιο προς πώληση Χώρα (Κύθνος)

7.513 τ.μ. € 30.000

ΚΥΘΝΟΣ, Χώρα, θέση Καλογήρου, 1.2χλμ. από την Χώρα και 2.5χλμ. από την πανέμορφη παραλία της Απόκρουσης, αγροτεμάχιο 7.513τμ., εκτός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, με αρτιότητα 4.000τμ. και πρόσβαση...

Κωδ.  628046

Αγροτεμάχιο προς πώληση Χώρα (Κύθνος)

6.024 τ.μ. € 30.000

ΚΥΘΝΟΣ, Χώρα, θέση Καλογήρου, 1.2χλμ. από την Χώρα και 2.5χλμ. από την πανέμορφη παραλία της Απόκρουσης, αγροτεμάχιο 6,024τμ., εκτός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, με αρτιότητα 4.000τμ. και πρόσβαση...

Κωδ.  628047

Αγροτεμάχιο προς πώληση Χώρα (Κύθνος)

6.655 τ.μ. € 30.000

ΚΥΘΝΟΣ, Χώρα, θέση Καλογήρου, 1.2χλμ. από την Χώρα και 2.5χλμ. από την πανέμορφη παραλία της Απόκρουσης, αγροτεμάχιο 6,655τμ., εκτός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, με αρτιότητα 4.000τμ. και πρόσβαση...

Κωδ.  628048

Αγροτεμάχιο προς πώληση Χώρα (Κύθνος)

5.518 τ.μ. € 30.000

ΚΥΘΝΟΣ, Χώρα, θέση Καλογήρου, 1.2χλμ. από την Χώρα και 2.5χλμ. από την πανέμορφη παραλία της Απόκρουσης, αγροτεμάχιο 5,518τμ., εκτός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, με αρτιότητα 4.000τμ. και πρόσβαση...

Κωδ.  628049

Αγροτεμάχιο προς πώληση Χώρα (Κύθνος)

4.111 τ.μ. € 30.000

ΚΥΘΝΟΣ, Χώρα, θέση Καλογήρου, 1.2χλμ. από την Χώρα και 2.5χλμ. από την πανέμορφη παραλία της Απόκρουσης, αγροτεμάχιο 4,111τμ., εκτός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, με αρτιότητα 4.000τμ. και πρόσβαση...

Κωδ.  628050

Αγροτεμάχιο προς πώληση Χώρα (Κύθνος)

7.730 τ.μ. € 30.000

ΚΥΘΝΟΣ, Χώρα, θέση Καλογήρου, 1.2χλμ. από την Χώρα και 2.5χλμ. από την πανέμορφη παραλία της Απόκρουσης, αγροτεμάχιο 7,730τμ., εκτός σχεδίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, με αρτιότητα 4.000τμ. και πρόσβαση...

Κωδ.  628051